Tečaj iz osnov biodinamike – februar 2024

Jan 31, 2024 | Novice, Predavanja

Društvo za Biodinamično gospodarjenje Ajda Štajerska organizira TEČAJ IZ OSNOV BIODINAMIKE, ki ga bosta vodili Majda in Katja Temnik.

Predvidena datuma sta 3. 2. in 10. 2. 2024, dve celodnevni srečanji.

Lokacija bo prilagojena krajem bivanja večine prijavljenih (Žalec, Žiče …).

Teme tečaja

Kratka predstavitev dr. Rudolfa Steinerja in antropozofije, temeljne razlike med konvencionalno, ekološko in biodinamično pridelavo hrane, štiričlenost človeka in narave, tri delovanja v človeku (duhovno, duševno, telesno) ter njihova povezava z rastlinami in rodovitnostjo tal, ritmi v naravi in kozmosu ter delo z njimi, uporaba setvenega priročnika, pomen ohranjanja lastnih semen, osnove pridelovanja svojih semen, rodovitnost tal, kompost, kolobar, škodljivci, biodinamični preparati.

Cena tečaja: za člane društva 20 EUR, za nečlane 40 EUR

Pred začetkom tečaja se je možno včlaniti v društvo (tudi na dan prvega predavanja). Letna članarina je 20 EUR, vanjo je vključen Setveni priročnik po Mariji Thun.

Po zaključenem tečaju prejmejo udeleženci potrdilo o opravljenem izobraževanju.

Praktično delo bodo tečajniki spoznavali med letom na akcijah izdelave, izkopa in zakopa biodinamičnih preparatov.

Prijave in informacije
ajda.stajerska@gmail.com ali 041 803 073 (Anica) ali 031 342 107 (Majda)

Če ne bo dovolj prijavljenih, tečaj ne bo izveden.