0
V košarici ni izdelkov

Splošni pogoji poslovanja

Podatki

Dejavnost: Katja Temnik – nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Sedež podjetja: Žiče 66 a, 3215 Loče
Odgovorna oseba: Katja Temnik
Davčna številka: SI78984246
Davčni zavezanec: DA
Matična številka: 2556316000
Vpis v register: AJPES: 9. 6. 2017
Mobitel: 031 317 109
E-naslov: narocila@majnika.si
Spletna stran: https://majnika.si
TRR: SI56 600000000763752  Hranilnica LON
Spletno reševanje sporov: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL

Splošni pogoji spletne trgovine MAJNIKA (majnika.si) so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov.

Ponudnica: Katja Temnik, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljevanju Zeliščni vrt in kmetija Majnika).

Uporabnik: Vsak obiskovalec, ki opravi nakup preko spletne trgovine majnika.si (v nadaljevanju kupec – slovnična oblika velja za oba spola).

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine, pravice in obveznosti uporabnika in trgovine ter urejajo poslovni odnos med Zeliščnim vrtom in kmetijo Majnika ter kupcem. Kupca zavezujejo Pogoji poslovanja, ki so veljavni v trenutku nakupa. Kupec je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na Pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.

Ponudba izdelkov
Zaradi narave poslovanja prek spleta se ponudba pogosto in hitro posodablja in spreminja.

Postopek nakupa
1. Če kupec želi izdelek kupiti, izbere izdelek in pod njim klikne na »Kupi«. Odpre se mu opis izdelka, kjer izbere možnosti količine in klikne na »Dodaj v košarico«. Izdelek bo dodan v nakupovalno košarico.

  1. Ko bo kupec izdelek dodal v nakupovalno košarico, se bo levo zgoraj na strani prikazala ikonca »Košarica«, kjer so zbrani vsi trenutno naročeni izdelki. Z nakupovanjem ostalih izdelkov lahko kupec nemoteno nadaljuje s klikom na gumb »Nazaj v trgovino« in dodaja izdelke iz spletne trgovine v košarico.
  2. Ko kupec želi spremeniti količino izdelkov, ki so zbrani v nakupovalni košarici levo zgoraj, klikne na povezavo »Prikaži košarico«.
  3. Kupec pregleda izdelke v svoji nakupovalni košarici, ki jih želi kupiti. Če želi katerega koli odstraniti, klikne na križec v ustrezni vrstici izdelka. Če želi spremeniti naročeno količino izdelka, spremeni želeno količino in obvezno klikne na »Posodobi košarico«.
  4. Nato kupec izbere način dostave in klikne »Nadaljuj na blagajno«.
  5. V oknu »Zaključek nakupa« kupec vnese svoje osebne podatke ter dopiše morebitne opombe. Z vpisom in oddajo osebnih podatkov na tej strani se strinja, da Zeliščni vrt in kmetija Majnika prejme in obdeluje prejete podatke.
  6. V naslednjem koraku kupec še enkrat pregleda naročilo. Za zaključek nakupa klikne na gumb »Potrdi nakup«. S potrditvijo nakupa se kupec strinja s Pravilnikom o zasebnosti in s splošnimi pogoji poslovanja.

Nakup je zaključen in naročilo je oddano.

Kupec bo prejel e-sporočilo, ki bo potrdilo njegovo naročilo. Kmetija Majnika se bo potrudila, da bo kupec čim prej prejel naročene izdelke. Če ima kupec kakršno koli vprašanje v zvezi z naročilom, nas lahko pokliče na telefonsko številko 031 317 109.

V primeru nezmožnosti dobave naročenega izdelka (v predvidenem času 3-7 dni), bomo kupca o predvidenem roku dobave pisno ali ustno obvestili.

Dostava
Ponudnik bo blago oziroma storitev dostavil v obljubljenem času. Stroški dostave so odvisni od količine in se obračunajo v skladu z veljavnim cenikom Pošte Slovenije.

Pravica potrošnika (kupca) do odstopa od pogodbe
Kupec (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki kupijo izdelek za osebno rabo) ima pravico, da v 14 dneh od prevzema izdelka prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Odstopni rok začne teči z dnem, ko kupec ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje kupec, pridobi dejansko posest nad blagom.

Odstop od pogodbe lahko kupec sporoči na e-naslov prodajalca: narocila@majnika.si.

V primeru odstopa od pogodbe kupec prejeti izdelek vrne ali po pošti na naslov prodajalca ali ga osebno prinese na isti naslov. Vrnitev prejetih izdelkov podjetju v roku za odstop od pogodbe se ne šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe, temveč je to treba sporočiti še na e-naslov prodajalca.

V primeru, ko kupec poškoduje ali spremeni originalno embalažo izdelka, ga prodajalec lahko terja za odškodnino. Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. V tem primeru lahko kupca terjamo za odškodnino.

Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila izdelkov, ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku dostavne službe in je odvisen od teže in vrednosti pošiljke.

Izdelek je potrebno vrniti prodajalcu nemudoma oziroma najkasneje v roku 14 dni po obvestilu o odstopu od pogodbe (nakupa). V primeru, da bodo izdelki prispeli poškodovani zaradi neustrezno zaščitene pošiljke, lahko kupca terjamo za odškodnino. Za pravočasno vrnjeno blago se šteje, če je bilo poslano na naslov prodajalca pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec, razen če kupec izrecno zahteva uporabo drugega plačilnega sredstva in Kmetija in zeliščni vrt Majnika zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen popust, se ta kupcu ne vrne, vrne se le vplačani znesek. Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in vrne kupcu kot darilni bon, vplačani znesek pa se kupcu vrne v denarju.

Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.

Garancija – splošna pravila
Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu.

Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo artikla. Če informacije o garanciji ni, artikel nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira Kmetijo in zeliščni vrt Majnika, ki bo zagotovila ažurno informacijo.

Za hitro in učinkovito reševanje garancijskih zahtevkov nas naj kupec pisno obvesti na narocila@majnika.si o nastali škodi in zagotovi slike, opis ter druge podobne informacije, če je to potrebno.

Vračilo blaga v garanciji se opravi v skladu s pogoji, ki jih proizvajalec navede na garancijskem listu.

Garancija – Stvarna napaka
Za stvarno napako gre kadar:
• izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet,
• izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana,
• izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane,
• je prodajalec izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost izdelka se ugotavlja s preverjanjem z drugim, brezhibnim izdelkom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem izdelku.

Kupec mora prodajalca o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v zakonsko določenem roku in hkrati omogočiti pregled izdelka.

Prodajalec mora kupcu izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku 14 dni od dneva, ko je bila napaka odkrita.

Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

Obvestilo o napaki lahko kupec prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bil izdelek kupljen.

Kupec, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:
• odpravi napako na izdelku ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
• izdelek z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
• vrne plačani znesek.

V vsakem primeru ima kupec tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka. Omenjene pravice kupca ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

Če obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, mora podjetje čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi iz 37.c in 38. člena zakona ZVPot.

Podjetje mora pisno odgovoriti kupcu na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporen.

Pravico do uveljavljanja stvarne napake na izdelku natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.

Veljavnost ponudbe
Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve naročila. Vse cene so z DDV – smo davčni zavezanec.

Cene v spletni prodajalni se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Slike so lahko samo simbolične in ne odražajo vedno v celoti dejanskega stanja.

Varnost
Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov, naročil ter plačil.

Izključitev odgovornosti
V nobenem primeru Kmetija in zeliščni vrt Majnika, ki jo zastopa Katja Temnik, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ni odgovorna za slučajno, posredno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz uporabe oz. nezmožnosti uporabe spletne strani.

Dostopnost informacij
Kmetija in zeliščni vrt Majnika se zavezuje, da bo kupcu, še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje informacije:
– Podatki o podjetju
– Kontaktni podatki
– Bistvene lastnosti izdelkov
– Pogoji dostave
– Cene
– Informacijo o morebitnih dodatnih stroških dostave
– Časovno veljavnost ponudbe
– Rok, v katerem je možno odstopiti od nakupa in pogoje za odstop
– Pojasnilo postopka s pritožbo

Varovanje osebnih podatkov in GDPR
Kmetija in zeliščni vrt Majnika se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z ZVOP-2 in GDPR. Navedene osebne podatke se uporabi izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in za potrebno komunikacijo s kupcem.

Uporabnikovi podatki se bodo skrbno hranili in se v nobenem primeru ne bodo predali nepooblaščenim osebam.

Omejitev odgovornosti
Kmetija in zeliščni vrt Majnika se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na spletni strani. Kljub temu pa se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ne uspemo popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru bomo kupca obvestili o spremembah in mu omogočili odstop od pogodbe ali zamenjavo naročenega izdelka.

Pritožbe in spori
V primeru težav se kupec s prodajalcem lahko poveže telefonsko na telefonsko številko 031 317 109 ali po elektronski pošti na narocila@majnika.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Pogoji veljajo od 31. 3. 2023.

POSTOPKI RAVNANJA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV V SPLETNI TRGOVINI (GDPR)

POPIS ZBIRK OSEBNIH PODATKOV – EVIDENCE DEJAVNOSTI
Upravljavec spletne trgovine in osebnih podatkov je lastnik spletne trgovine Majnika, Katja Temnik, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

V spletni trgovini se obdelujejo osebni podatki, ki so potrebni za izvedbo naročila: ime, priimek, naslov za dostavo, podatke o naročenem izdelku, plačilo, način plačila ter telefonska številka in e-naslov, da se kupca lahko obvesti o prejemu in obdelavi naročila. Teh podatkov se ne obdeluje za noben drug namen. Glede na veljavne računovodske zahteve se podatki hranijo še deset let po izdaji računa.

VARNOSTNE POLITIKE IN IZVAJANJE
Kmetija in zeliščni vrt Majnika se zavezuje k ščitenju zasebnosti uporabnikov spletne trgovine in za tehnološko podporo tej varnosti. Prenos vseh osebnih podatkov je zaščiten z varnim SSL protokolom. Osebni podatki uporabnikov spletne trgovine se shranjujejo v elektronski obliki na računalniku, ki je zaščiten pred zlorabo s protivirusnimi programi, ki se redno posodabljajo.
Za varnost shranjenih podatkov je poskrbljeno z različnimi fizičnimi, tehničnimi in organizacijski ukrepi, kot so šifriranje spletnih povezav, preprečevanje dostopa nepooblaščenim osebam, uporaba varnih gesel in preprečevanje vdorov.

Dostop do osebnih podatkov je zaščiten z geslom in uporabniškim imenom za naslednje pooblaščene osebe: Katja Temnik.

POSTOPKI ZA ZAGOTAVLJANJE PRAVIC POSAMEZNIKA
Z upoštevanjem splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation) in nacionalne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov, lahko posameznik kadarkoli zahteva:

  • Odjavo od prejemanja elektronskih novic s posredovanjem pisne zahteve na naslov: Kmetija in zeliščni vrt Majnika, Žiče 66 a, 3215 Loče ali na elektronski naslov narocila@majnika.si. Po odjavi se podatki izbrišejo.
  • Popravek osebnih podatkov s posredovanjem pisne zahteve na elektronski naslov narocila@majnika.si.
  • Trajen izbris osebnih podatkov s posredovanjem pisne zahteve na elektronski naslov narocila@majnika.si.
  • Izvoz in vpogled do osebnih podatkov s posredovanjem pisne zahteve na elektronski naslov narocila@majnika.si.

V primeru, da posameznik meni, da naša obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ali nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, lahko svojo pritožbo posreduje nadzornemu organu s področja varstva osebnih podatkov.

POROČANJE V PRIMERU VARNOSTNEGA INCIDENTA
V primeru varnostnega incidenta (izguba podatkov, dostop nepooblaščenim osebam) o tem poroča v roku 72 ur odgovorna oseba Katja Temnik informacijskemu pooblaščencu.

POLITIKA PIŠKOTKOV
Piškotki, ki jih namestimo v vašem brskalniku, nam omogočajo, da lahko zagotovimo delovanje vseh funkcij spletnega mesta, določene vsebine prilagodimo posebej za vas in z analizo obiska spletno mesto stalno izboljšujemo.

Lahko se odločite, da uporabe piškotkov ne boste dovolili. V tem primeru spletno mesto v vašem brskalniku ne bo naložilo nobenega trajnega piškotka razen lastnih piškotkov, s katerimi analiziramo obiskanost spletnega mesta. S tem pa vam žal ne bomo mogli zagotoviti, da boste lahko spletno mesto uporabljali v celoti.